جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

میزبانی سایتتان را با تیک بار تجربه کنید. کافیست نام دامینی که میخواهید ثبت کنید یا انتقال دهید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ را سفارش دهید...


لطفا حروف تصویر را وارد نمایید .

TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 60,000 ریال 60,000 ریال 60,000 ریال
.com 1 350,000 ریال 350,000 ریال 350,000 ریال
.net 1 350,000 ریال 350,000 ریال 350,000 ریال
.org 1 390,000 ریال 390,000 ریال 390,000 ریال
.tk 1 10,000 ریال 10,000 ریال 10,000 ریال
.co.ir 1 45,000 ریال 45,000 ریال 45,000 ریال
.org.ir 1 45,000 ریال 45,000 ریال 45,000 ریال
.sch.ir 1 45,000 ریال 45,000 ریال 45,000 ریال
.id.ir 1 45,000 ریال 45,000 ریال 45,000 ریال
.gov.ir 1 45,000 ریال 45,000 ریال 45,000 ریال
.net.ir 1 45,000 ریال 45,000 ریال 45,000 ریال
.ac.ir 1 45,000 ریال 45,000 ریال 45,000 ریال
.info 1 300,000 ریال 380,000 ریال 420,000 ریال
.biz 1 380,000 ریال 380,000 ریال 380,000 ریال
.us 1 300,000 ریال 300,000 ریال 300,000 ریال
.asia 1 700,000 ریال 700,000 ریال 700,000 ریال
.co 1 900,000 ریال 900,000 ریال 900,000 ریال


Powered by WHMCompleteSolution