میزان فضا (مگابایت)
پهنای باند ماهانه (مگابایت)
تعداد اكانت ايميل
تعداد اكانت FTP
تعداد ساب دومین
تعداد پارک دومین
تعداد پايگاه داده MySQL
تعداد پايگاه داده Access
تعداد پايگاه داده SQL Server 2005
تعداد پايگاه داده SQL Server 2008
پشتيبانی از ASP.NET 1.1/2.0
پشتيبانی از ASP.NET 3.0/3.5
پشتيبانی از ASP.NET 4.0
پشتيبانی از PHP4, PHP5, ASP 3.0
پشتيبانی از ASP.NET MVC 2.0
پشتيبانی از AJAX, Silverlight -CGI
پشتيبانی از Perl, SSI
ODBC DSNs
Virtual Directories
هزینه یک ساله
W50

50
5000
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
38000 تومانW100

100
10000
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
46000 تومانW200

200
20000
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
58000 تومانW500

500
50000
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
95000 تومان

Powered by WHMCompleteSolution