فضا
ترافیک
کنترل پنل
وب سرور
سیستم عامل
وب کش
آنتی دیداس
بک آپ
addon domain
FTP Accounts
Email Accounts
MySQL Databases
دیگر امکانات
پرداخت و تحویل
سالانه
P1-Pro

50 مگابایت
نامحدود
دایرکت ادمین
آپاچی
کلودلینوکس
بهینه شده
دارد
روزانه
1
5
5
10
نامحدود
پرداخت آنلاین و تحویل آنی
20 هزار تومانP2-Pro

100 مگابایت
نامحدود
دایرکت ادمین
آپاچی
کلودلینوکس
بهینه شده
دارد
روزانه
1
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
پرداخت آنلاین و تحویل آنی
30 هزار تومانP3-Pro

200 مگابایت
نامحدود
دایرکت ادمین
آپاچی
کلودلینوکس
بهینه شده
دارد
روزانه
1
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
پرداخت آنلاین و تحویل آنی
40 هزار تومانP4-Pro

500 مگابایت
نامحدود
دایرکت ادمین
آپاچی
کلودلینوکس
بهینه شده
دارد
روزانه
2
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
پرداخت آنلاین و تحویل آنی
60 هزار تومان

فضا
ترافیک
کنترل پنل
وب سرور
سیستم عامل
وب کش
آنتی دیداس
بک آپ
addon domain
FTP Accounts
Email Accounts
MySQL Databases
دیگر امکانات
پرداخت و تحویل
سالانه
P5-Pro

فضا - 1 گیگ

ترافیک - نامحدود

کنترل پنل - دایرکت ادمین

وب سرور - آپاچی

سیستم عامل - کلودلینوکس

وب کش - بهینه شده

آنتی دیداس - دارد

بک آپ - روزانه

addon domain - 3

FTP Accounts - نامحدود

Email Accounts - نامحدود

MySQL Databases - نامحدود

دیگر امکانات - نامحدود

پرداخت آنلاین و تحویل آنی

سالانه - 80 هزار تومانP6-Pro

فضا - 2 گیگ

ترافیک - نامحدود

کنترل پنل - دایرکت ادمین

وب سرور - آپاچی

سیستم عامل - کلودلینوکس

وب کش - بهینه شده

آنتی دیداس - دارد

بک آپ - روزانه

addon domain - 4

FTP Accounts - نامحدود

Email Accounts - نامحدود

MySQL Databases - نامحدود

دیگر امکانات - نامحدود

پرداخت آنلاین و تحویل آنی

سالانه - 120 هزار تومانP7-Pro

فضا - 3 گیگ

ترافیک - نامحدود

کنترل پنل - دایرکت ادمین

وب سرور - آپاچی

سیستم عامل - کلودلینوکس

وب کش - بهینه شده

آنتی دیداس - دارد

بک آپ - روزانه

addon domain - 4

FTP Accounts - نامحدود

Email Accounts - نامحدود

MySQL Databases - نامحدود

دیگر امکانات - نامحدود

پرداخت آنلاین و تحویل آنی

سالانه - 150 هزار تومانP8-Pro

فضا - 5 گیگ

ترافیک - نامحدود

کنترل پنل - دایرکت ادمین

وب سرور - آپاچی

سیستم عامل - کلودلینوکس

وب کش - بهینه شده

آنتی دیداس - دارد

بک آپ - روزانه

addon domain - 5

FTP Accounts - نامحدود

Email Accounts - نامحدود

MySQL Databases - نامحدود

دیگر امکانات - نامحدود

پرداخت آنلاین و تحویل آنی

سالانه - 200 هزار تومان

فضا
ترافیک
کنترل پنل
وب سرور
سیستم عامل
وب کش
آنتی دیداس
بک آپ
addon domain
FTP Accounts
Email Accounts
MySQL Databases
دیگر امکانات
پرداخت و تحویل
سالانه
P9-Pro

فضا - 10 گیگ

ترافیک - نامحدود

کنترل پنل - دایرکت ادمین

وب سرور - آپاچی

سیستم عامل - کلودلینوکس

وب کش - بهینه شده

آنتی دیداس - دارد

بک آپ - روزانه

addon domain - 10

FTP Accounts - نامحدود

Email Accounts - نامحدود

MySQL Databases - نامحدود

دیگر امکانات - نامحدود

پرداخت آنلاین و تحویل آنی

سالانه - 300 هزار تومانP10-Pro

فضا - 20 گیگ

ترافیک - نامحدود

کنترل پنل - دایرکت ادمین

وب سرور - آپاچی

سیستم عامل - کلودلینوکس

وب کش - بهینه شده

آنتی دیداس - دارد

بک آپ - روزانه

addon domain - نامحدود

FTP Accounts - نامحدود

Email Accounts - نامحدود

MySQL Databases - نامحدود

دیگر امکانات - نامحدود

پرداخت آنلاین و تحویل آنی

سالانه - 600 هزار تومانP11-Pro

فضا - 80 گیگ

ترافیک - نامحدود

کنترل پنل - دایرکت ادمین

وب سرور - آپاچی

سیستم عامل - کلودلینوکس

وب کش - بهینه شده

آنتی دیداس - دارد

بک آپ - روزانه

addon domain - نامحدود

FTP Accounts - نامحدود

Email Accounts - نامحدود

MySQL Databases - نامحدود

دیگر امکانات - نامحدود

پرداخت آنلاین و تحویل آنی

سالانه - 1 میلیون تومانP12-Pro

فضا - 100 گیگ

ترافیک - نامحدود

کنترل پنل - دایرکت ادمین

وب سرور - آپاچی

سیستم عامل - کلودلینوکس

وب کش - بهینه شده

آنتی دیداس - دارد

بک آپ - روزانه

addon domain - نامحدود

FTP Accounts - نامحدود

Email Accounts - نامحدود

MySQL Databases - نامحدود

دیگر امکانات - نامحدود

پرداخت آنلاین و تحویل آنی

سالانه - 1 میلیون و پانصد هزار تومان

Powered by WHMCompleteSolution