میزان فضا (مگابایت)
پهنای باند ماهانه (مگابایت)
تعداد اكانت ايميل
تعداد اكانت FTP
تعداد ساب دومین
تعداد پارک دومین
تعداد پايگاه داده MySQL
تعداد پايگاه داده Access
تعداد پايگاه داده SQL Server 2005
تعداد پايگاه داده SQL Server 2008
پشتيبانی از ASP.NET 1.1/2.0
پشتيبانی از ASP.NET 3.0/3.5
پشتيبانی از ASP.NET 4.0
پشتيبانی از PHP4, PHP5, ASP 3.0
پشتيبانی از ASP.NET MVC 2.0
پشتيبانی از AJAX, Silverlight -CGI
پشتيبانی از Perl, SSI
ODBC DSNs
Virtual Directories
هزینه یک ساله
W1000

1000
100000
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
150000 تومانW2000

2000
200000
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
240000 تومانW3000

3000
300000
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
296000 تومان

Powered by WHMCompleteSolution