فضا
ترافیک
کنترل پنل
وب سرور
سیستم عامل
وب کش
آنتی دیداس
بک آپ
addon domain
FTP Accounts
Email Accounts
MySQL Databases
دیگر امکانات
پرداخت و تحویل
قیمت ماهانه
قیمت سالانه
P1-Normal

50 مگابایت
نامحدود
دایرکت ادمین
آپاچی
کلودلینوکس
بهینه شده
دارد
روزانه
1
5
5
10
نامحدود
پرداخت آنلاین و تحویل آنی
500 تومان
5000 تومانP2-Normal

100 مگابایت
نامحدود
دایرکت ادمین
آپاچی
کلودلینوکس
بهینه شده
دارد
روزانه
1
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
پرداخت آنلاین و تحویل آنی
1000 تومان
10000 تومانP3-Normal

200 مگابایت
نامحدود
دایرکت ادمین
آپاچی
کلودلینوکس
بهینه شده
دارد
روزانه
1
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
پرداخت آنلاین و تحویل آنی
2000 تومان
20000 تومانP4-Normal

500 مگابایت
نامحدود
دایرکت ادمین
آپاچی
کلودلینوکس
بهینه شده
دارد
روزانه
2
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
پرداخت آنلاین و تحویل آنی
4000 تومان
40000 تومان

فضا
ترافیک
کنترل پنل
وب سرور
سیستم عامل
وب کش
آنتی دیداس
بک آپ
addon domain
FTP Accounts
Email Accounts
MySQL Databases
دیگر امکانات
پرداخت و تحویل
قیمت ماهانه
قیمت سالانه
P5-Normal

1 گیگ
نامحدود
دایرکت ادمین
آپاچی
کلودلینوکس
بهینه شده
دارد
روزانه
3
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
پرداخت آنلاین و تحویل آنی
6000 تومان
60000 تومانP6-Normal

2 گیگ
نامحدود
دایرکت ادمین
آپاچی
کلودلینوکس
بهینه شده
دارد
روزانه
4
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
پرداخت آنلاین و تحویل آنی
10.000 تومان
100.000 تومانP7-Normal

3 گیگ
نامحدود
دایرکت ادمین
آپاچی
کلودلینوکس
بهینه شده
دارد
روزانه
4
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
پرداخت آنلاین و تحویل آنی
13.000 تومان
130.000 تومانP8-Normal

5 گیگ
نامحدود
دایرکت ادمین
آپاچی
کلودلینوکس
بهینه شده
دارد
روزانه
5
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
پرداخت آنلاین و تحویل آنی
18.000 تومان
180.000 تومان

فضا
ترافیک
کنترل پنل
وب سرور
سیستم عامل
وب کش
آنتی دیداس
بک آپ
addon domain
FTP Accounts
Email Accounts
MySQL Databases
دیگر امکانات
پرداخت و تحویل
قیمت ماهانه
قیمت سالانه
P9-Normal

10 گیگ
نامحدود
دایرکت ادمین
آپاچی
کلودلینوکس
بهینه شده
دارد
روزانه
10
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
پرداخت آنلاین و تحویل آنی
21.000 تومان
210.000 تومان

Powered by WHMCompleteSolution