یافتن کالاها و سرویسها


اختصاص دامنه com یا us یا net به وبلاگ


دامنه com یا net یا us به نام شما ثبت و به وبلاگ متصل مي شود و به جاي آدرس
وبلاگ مي توانيد آدرس دامنه اختصاصي خود را وارد كنيد.

350,000 ریال سالانه (دامین رایگان)

اختصاص دامنه info یا biz به وبلاگ


دامنه info یا biz به نام شما ثبت و به وبلاگ متصل مي شود و به جاي آدرس
وبلاگ مي توانيد آدرس دامنه اختصاصي خود را وارد كنيد.

280,000 ریال سالانه (دامین رایگان)

اختصاص دامنه ir به وبلاگ


دامنه ir به نام شما ثبت و به وبلاگ متصل مي شود و به جاي آدرس
وبلاگ مي توانيد آدرس دامنه اختصاصي خود را وارد كنيد.

60,000 ریال سالانه (دامین رایگان)

اختصاص دامنه org به وبلاگ


دامنه org به نام شما ثبت و به وبلاگ متصل مي شود و به جاي آدرس
وبلاگ مي توانيد آدرس دامنه اختصاصي خود را وارد كنيد.

300,000 ریال سالانه (دامین رایگان)

Powered by WHMCompleteSolution