فضا
ترافیک
کنترل پنل
وب سرور
سیستم عامل
وب کش
آنتی دیداس
بک آپ
addon domain
FTP Accounts
Email Accounts
MySQL Databases
دیگر امکانات
پرداخت و تحویل
سالانه
P1-Normal

50 مگابایت
نامحدود
سی پنل
آپاچی
کلودلینوکس
بهینه شده
دارد
روزانه
1
5
5
10
نامحدود
پرداخت آنلاین و تحویل آنی
5 هزار تومانP2-Normal

100 مگابایت
نامحدود
سی پنل
آپاچی
کلودلینوکس
بهینه شده
دارد
روزانه
1
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
پرداخت آنلاین و تحویل آنی
10 هزار تومانP3-Normal

200 مگابایت
نامحدود
سی پنل
آپاچی
کلودلینوکس
بهینه شده
دارد
روزانه
1
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
پرداخت آنلاین و تحویل آنی
20 هزار تومانP4-Normal

500 مگابایت
نامحدود
سی پنل
آپاچی
کلودلینوکس
بهینه شده
دارد
روزانه
2
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
پرداخت آنلاین و تحویل آنی
40 هزار تومان

فضا
ترافیک
کنترل پنل
وب سرور
سیستم عامل
وب کش
آنتی دیداس
بک آپ
addon domain
FTP Accounts
Email Accounts
MySQL Databases
دیگر امکانات
پرداخت و تحویل
سالانه
P5-Normal

فضا - 1 گیگ

ترافیک - نامحدود

کنترل پنل - سی پنل

وب سرور - آپاچی

سیستم عامل - کلودلینوکس

وب کش - بهینه شده

آنتی دیداس - دارد

بک آپ - روزانه

addon domain - 3

FTP Accounts - نامحدود

Email Accounts - نامحدود

MySQL Databases - نامحدود

دیگر امکانات - نامحدود

پرداخت آنلاین و تحویل آنی

سالانه - 60 هزار تومانP6-Normal

فضا - 2 گیگ

ترافیک - نامحدود

کنترل پنل - سی پنل

وب سرور - آپاچی

سیستم عامل - کلودلینوکس

وب کش - بهینه شده

آنتی دیداس - دارد

بک آپ - روزانه

addon domain - 4

FTP Accounts - نامحدود

Email Accounts - نامحدود

MySQL Databases - نامحدود

دیگر امکانات - نامحدود

پرداخت آنلاین و تحویل آنی

سالانه - 100 هزار تومانP7-Normal

فضا - 3 گیگ

ترافیک - نامحدود

کنترل پنل - سی پنل

وب سرور - آپاچی

سیستم عامل - کلودلینوکس

وب کش - بهینه شده

آنتی دیداس - دارد

بک آپ - روزانه

addon domain - 4

FTP Accounts - نامحدود

Email Accounts - نامحدود

MySQL Databases - نامحدود

دیگر امکانات - نامحدود

پرداخت آنلاین و تحویل آنی

سالانه - 130 هزار تومانP8-Normal

فضا - 5 گیگ

ترافیک - نامحدود

کنترل پنل - سی پنل

وب سرور - آپاچی

سیستم عامل - کلودلینوکس

وب کش - بهینه شده

آنتی دیداس - دارد

بک آپ - روزانه

addon domain - 5

FTP Accounts - نامحدود

Email Accounts - نامحدود

MySQL Databases - نامحدود

دیگر امکانات - نامحدود

پرداخت آنلاین و تحویل آنی

سالانه - 180 هزار تومان

فضا
ترافیک
کنترل پنل
وب سرور
سیستم عامل
وب کش
آنتی دیداس
بک آپ
addon domain
FTP Accounts
Email Accounts
MySQL Databases
دیگر امکانات
پرداخت و تحویل
سالانه
P9-Normal

فضا - 10 گیگ

ترافیک - نامحدود

کنترل پنل - سی پنل

وب سرور - آپاچی

سیستم عامل - کلودلینوکس

وب کش - بهینه شده

آنتی دیداس - دارد

بک آپ - روزانه

addon domain - 10

FTP Accounts - نامحدود

Email Accounts - نامحدود

MySQL Databases - نامحدود

دیگر امکانات - نامحدود

پرداخت آنلاین و تحویل آنی

سالانه - 210 هزار تومان

Powered by WHMCompleteSolution