تیک بار

ارائه دهنده هاستینگ ، دامین ، سرور و خدمات اینترنتی

Dribbble
Fickr
Vimeo
گوگل پلاس
Linked In
توییتر
فیس بوک
به تیک بار خوش آمدید
تلفن : 06152621523
امروز دوشنبه 3 آبان 1400

پست تصادفی در آپادانا

با سلام. به درخواست کاربر گرامی این آموزش (نحوه نمایش یک پست به صورت تصادفی در سایت) قرار گرفت .

ابتدا در پوشه engine سایت یک فایل جدید با نام custom-file.php ایجاد کنید کد زیر را در آن بگذارید و ذخیره کتید :

		<?php
	// author: Mohamad Zangane
	// email: info@tikbar.ir
	// link: http://www.tikbar.ir
	function block_posts_custom($op = null, $id = null, $position = null)
	{
	    if ($op == 'remove-cache')
	    {
	        remove_cache('module-posts-block-last-custom-'.$id);
	        return true;
	    }
	    if (!$rows = get_cache('module-posts-block-last-custom-'.$id))
	    {
	        $where = null;
	        $op['total'] = !isset($op['total']) || intval($op['total']) <= 1? 1 : intval($op['total']);
	        $op['cat'] = !isset($op['cat']) || intval($op['cat']) <= 0? 0 : intval($op['cat']);
	        $op['hits'] = !isset($op['hits']) || strtolower($op['hits']) != 'true'? false : true;
	        $op['order'] = !isset($op['order'])? 'RAND' : strtoupper($op['order']);
	        $op['order'] = $op['order'] != 'RAND' && $op['order'] != 'ASC' && $op['order'] != 'RAND'? 'DESC' : $op['order'];
	        
	        if ($op['cat'] > 0)
	        {
	            $categories = &posts_categories();
	            $where = 'FIND_IN_SET('.$op['cat'].', post_categories)';
	            if (isset($categories[$op['cat']]['term_parent']) && $categories[$op['cat']]['term_parent'] == 0)
	            {
	                foreach ($categories as $c)
	                {
	                    if ($c['term_parent'] != $op['cat']) continue;
	                    $where .= ' OR FIND_IN_SET('.$c['term_id'].', post_categories)';
	                }
	            }
	            $where = 'AND ('.$where.')';
	        }
	        
	        global $d;
	
	        $query = "SELECT post_title,post_image,post_tags, post_text, post_name, post_id, post_hits FROM `#__posts` WHERE post_approve='1' AND post_date <= '".time_now."' ".$where." ORDER BY ".($op['order'] == 'RAND'? 'RAND()' : ($op['hits'] == 1? "post_hits {$op['order']}" : "post_date {$op['order']}, post_id {$op['order']}"))." LIMIT {$op['total']}";
	        $rows = $d->get_row($query);
	        
	        if ($op['order'] != 'RAND')
	        {
	            set_cache('module-posts-block-last-custom-'.$id, $rows);
	        }
	    }
	    if (is_array($rows) && count($rows))
	    {
	        global $options;
	    
	        $html = '<ul class="apadana-block-last-posts-custom'.(isset($op['cat']) && intval($op['cat']) > 0? ' apadana-block-last-posts-cat-'.intval($op['cat']) : null).'">'.n;
	        foreach ($rows as $row)
	        {
	            $row['post_title'] = nohtml($row['post_title']);
	            if (apadana_strlen($row['post_title']) > 30)
	 
	            {
	                $row['post_title'] = apadana_substr($row['post_title'], 0, 27);
	                $row['post_title'] .= ' ...';
	            }
	            if (apadana_strlen($row['post_text'])> 400)
	            {
	                $row['post_text'] = apadana_substr($row['post_text'], 0, 400);
	                $row['post_text'] .= ' ...';
	            }
	            $html .= '<li><img src="'.$row['post_image'].'" style="float: left"><a href="'.url('posts/'.($options['rewrite'] == 1? $row['post_name'] : $row['post_id'])).'">» '.$row['post_title'].'</a><Hr>'.$row['post_text'].'<hr><span> '.$row['post_hits'].' بازدید</span>| برچسب ها : '.$row['post_tags'].' | <a href="'.url('posts/'.($options['rewrite'] == 1? $row['post_name'] : $row['post_id'])).'">مشاهده مطلب ...</a></li>'.n;
	        }
	        $html .= '</ul>';
	    }
	    else
	    {
	        $html = 'هیچ پستی وجود ندارد!';
	    }
	    return $html;
	}
	?>

حال می توانید یک بلوک با تابع posts_custom ایجاد کنید و یا در صورتی که می خواهید از لینک یا تصویر جهت این کار استفاده کنید می توانید این گونه عمل کنید : (فقط در فایل های tpl قالب)

متن :

	<a onclick="$('#postcu').slideToggle('fast');">مطلب تصادفی</a><br>

	<div id="postcu" style="display: none;">{function name="block_posts_custom" args="array('total'=> 1, 'hits'=> false, 'order'=> rand)|ok"}</div>

عکس :

	<a onclick="$('#postcu').slideToggle('fast');"><img src="Your Link Image"></a><br>

	<div id="postcu" style="display: none;">{function name="block_posts_custom" args="array('total'=> 1, 'hits'=> false, 'order'=> rand)|ok"}</div>

موفق و پیروز باشید

هرگونه سوالی بود از طریق بخش نظرات مطرح نمایید.

نویسنده : محمد زنگنه یوسف آبادی

منبع : تیک بار

shere to facebook shere to google shere to twitter shere to Linkedin

با سلام. به درخواست کاربر گرامی این آموزش (نحوه نمایش یک پست به صورت تصادفی در سایت) قرار گرفت .

ابتدا در پوشه engine سایت یک فایل جدید با نام custom-file.php ایجاد کنید کد زیر را در آن بگذارید و ذخیره کتید :

		<?php
	// author: Mohamad Zangane
	// email: info@tikbar.ir
	// link: http://www.tikbar.ir
	function block_posts_custom($op = null, $id = null, $position = null)
	{
	    if ($op == 'remove-cache')
	    {
	        remove_cache('module-posts-block-last-custom-'.$id);
	        return true;
	    }
	    if (!$rows = get_cache('module-posts-block-last-custom-'.$id))
	    {
	        $where = null;
	        $op['total'] = !isset($op['total']) || intval($op['total']) <= 1? 1 : intval($op['total']);
	        $op['cat'] = !isset($op['cat']) || intval($op['cat']) <= 0? 0 : intval($op['cat']);
	        $op['hits'] = !isset($op['hits']) || strtolower($op['hits']) != 'true'? false : true;
	        $op['order'] = !isset($op['order'])? 'RAND' : strtoupper($op['order']);
	        $op['order'] = $op['order'] != 'RAND' && $op['order'] != 'ASC' && $op['order'] != 'RAND'? 'DESC' : $op['order'];
	        
	        if ($op['cat'] > 0)
	        {
	            $categories = &posts_categories();
	            $where = 'FIND_IN_SET('.$op['cat'].', post_categories)';
	            if (isset($categories[$op['cat']]['term_parent']) && $categories[$op['cat']]['term_parent'] == 0)
	            {
	                foreach ($categories as $c)
	                {
	                    if ($c['term_parent'] != $op['cat']) continue;
	                    $where .= ' OR FIND_IN_SET('.$c['term_id'].', post_categories)';
	                }
	            }
	            $where = 'AND ('.$where.')';
	        }
	        
	        global $d;
	
	        $query = "SELECT post_title,post_image,post_tags, post_text, post_name, post_id, post_hits FROM `#__posts` WHERE post_approve='1' AND post_date <= '".time_now."' ".$where." ORDER BY ".($op['order'] == 'RAND'? 'RAND()' : ($op['hits'] == 1? "post_hits {$op['order']}" : "post_date {$op['order']}, post_id {$op['order']}"))." LIMIT {$op['total']}";
	        $rows = $d->get_row($query);
	        
	        if ($op['order'] != 'RAND')
	        {
	            set_cache('module-posts-block-last-custom-'.$id, $rows);
	        }
	    }
	    if (is_array($rows) && count($rows))
	    {
	        global $options;
	    
	        $html = '<ul class="apadana-block-last-posts-custom'.(isset($op['cat']) && intval($op['cat']) > 0? ' apadana-block-last-posts-cat-'.intval($op['cat']) : null).'">'.n;
	        foreach ($rows as $row)
	        {
	            $row['post_title'] = nohtml($row['post_title']);
	            if (apadana_strlen($row['post_title']) > 30)
	 
	            {
	                $row['post_title'] = apadana_substr($row['post_title'], 0, 27);
	                $row['post_title'] .= ' ...';
	            }
	            if (apadana_strlen($row['post_text'])> 400)
	            {
	                $row['post_text'] = apadana_substr($row['post_text'], 0, 400);
	                $row['post_text'] .= ' ...';
	            }
	            $html .= '<li><img src="'.$row['post_image'].'" style="float: left"><a href="'.url('posts/'.($options['rewrite'] == 1? $row['post_name'] : $row['post_id'])).'">» '.$row['post_title'].'</a><Hr>'.$row['post_text'].'<hr><span> '.$row['post_hits'].' بازدید</span>| برچسب ها : '.$row['post_tags'].' | <a href="'.url('posts/'.($options['rewrite'] == 1? $row['post_name'] : $row['post_id'])).'">مشاهده مطلب ...</a></li>'.n;
	        }
	        $html .= '</ul>';
	    }
	    else
	    {
	        $html = 'هیچ پستی وجود ندارد!';
	    }
	    return $html;
	}
	?>

حال می توانید یک بلوک با تابع posts_custom ایجاد کنید و یا در صورتی که می خواهید از لینک یا تصویر جهت این کار استفاده کنید می توانید این گونه عمل کنید : (فقط در فایل های tpl قالب)

متن :

	<a onclick="$('#postcu').slideToggle('fast');">مطلب تصادفی</a><br>

	<div id="postcu" style="display: none;">{function name="block_posts_custom" args="array('total'=> 1, 'hits'=> false, 'order'=> rand)|ok"}</div>

عکس :

	<a onclick="$('#postcu').slideToggle('fast');"><img src="Your Link Image"></a><br>

	<div id="postcu" style="display: none;">{function name="block_posts_custom" args="array('total'=> 1, 'hits'=> false, 'order'=> rand)|ok"}</div>

موفق و پیروز باشید

هرگونه سوالی بود از طریق بخش نظرات مطرح نمایید.

نویسنده : محمد زنگنه یوسف آبادی

منبع : تیک بار

When: Where: ​Mohamad Zangane Yosef Abadi Khuzestan, Omidiye

می توانید اولین نظر را بنویسید!

نام شما
ایمیل (منتشر نخواهد شد)
آدرس وبسایت
کد امنیتی   
 
  • تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است
  • قیمتی که در هنگام سفارش مشتري در پیش‌ فاکتور منظور گرديده است، معتبر مي‌باشد

چرا تیک بار ؟

  • دارای نماد اطمینان الکترونیکی
  • ثبت شده در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • طرف قرارداد با بانک ملی ایران
  • دارای برند 1 کشوری پیام کوتاه در سطح کشور
Mohamad Zangane Yosef Abadi
Iran, Khuzestan, Omidiye.
5 Star Rating: Recommended